Profesyonel Hizmet Alın

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile ve boşanma hukuku, aile yaşamının düzenlenmesi, aile üyelerinin haklarının korunması ve boşanma süreçlerinin yönetilmesi ile ilgili hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, evlilik ve aile kavramlarının tanımlanması, evlilik birliği içindeki mal paylaşımı, boşanma, velayet, nafaka ve diğer aile hukuku konularını kapsar.

Evlilik, aile yaşamının temel taşıdır ve kanunen düzenlenen bir kurumdur. Evlilik birliğinde, taraflar arasındaki haklar ve sorumluluklar evlilik sözleşmesi ile belirlenir. Ayrıca, evlilik birliği sırasında edinilen malların nasıl paylaşılacağı, velayetin hangi koşullarda kimin tarafında olacağı, çocukların bakımı ve eğitimi, nafaka gibi konular da kanunen belirlenmiştir.

Boşanma ise, evlilik birliğinin sona ermesi anlamına gelir ve kanunen belirlenmiş şartları yerine getiren taraflar tarafından gerçekleştirilir. Boşanma sürecinde, malların paylaşımı, velayet, nafaka gibi konular yeniden düzenlenir. Bu süreçte, tarafların haklarının korunması ve çocukların çıkarlarının gözetilmesi önemlidir.

Velayet, çocukların bakımı, eğitimi ve korunması ile ilgili bir konudur. Velayet, anne ve babanın veya belirli koşullarda diğer kişilerin çocuk üzerindeki haklarını ve sorumluluklarını belirler. Velayetin belirlenmesinde, çocuğun çıkarları göz önünde bulundurulur.

Nafaka, boşanma sonrasında gelir eşitsizliği nedeniyle oluşan zararın giderilmesi amacıyla verilen maddi yardımdır. Nafaka, boşanma sonrası dönemde geçimini sağlamakta zorluk çeken taraflara belirli bir süre boyunca ödenir.

Sonuç olarak, aile ve boşanma hukuku, aile yaşamının düzenlenmesi, hakların korunması ve boşanma süreçlerinin yönetilmesi için önemlidir. Bu hukuk dalı, tarafların haklarını korurken, çocukların çıkarlarının da gözetilmesini sağlar. Bu nedenle, aile ve boşanma hukuku konularında bilinçli ve doğru adımlar atmak, uzman hukukçulardan yardım almak önemlidir.

Sizi Arayalım

+90 224 504 24 00

Hemen arayın