AVUKATLIK MESLEĞİNİN KAPSAMI

AVUKATLIK MESLEĞİNİN KAPSAMI

Avukatlık yasal iş takibidir. Normal hayatta işlerinizi herkese takip ettirebilirsiniz. Bir alacağınızı ortak arkadaşınız aracılığıyla talep edebilir, bir eşyanızı kurye aracılığıyla iletebilir veya bir teklifinizi bir çalışanınız aracılığıyla sunabilirsiniz.

Çoğu durumda takip ettirdiğiniz işler için kişilerin herhangi bir ruhsata, resmi yetkilendirmeye ihtiyacı yoktur. Bu işleri hatır, prim veya maaş karşılığında gerçekleştirebilirler. Resmi dairelerde gerçekleşecek işlemlerde durum biraz farklıdır. Yine yasal şartları taşıyan herkesi yetkilendirebilirsiniz ancak noter aracılığıyla kendileri için bir vekaletname vermeniz gerekir.

Mahkemeler önünde temsil edilmeniz için ise bulunduğu il barosunca ruhsat sahibi bir avukat haricinde bir yetkilendirmede bulunamazsınız. Çünkü mahkemeler tarafından verilen kararlar sonucunda yasal özgürlüğünüz sınırlanabilir, maddi kayba uğrayabilirsiniz. Bu yüzden bu iş için profesyonel bir iş takipçisi yani avukatlık kurumu mevcuttur. Ceza hukukundan doğan istisnalar haricinde yine noter aracılığıyla vekaletname çıkartılması zorunludur.

Bir avukat pek tabi sizin diğer resmi dairelerdeki işlemlerinizi de gerçekleştirebilir. Noter tarafından çıkarılan vekâletname kapsamına bu durum da dahildir. Ancak bir avukatla bir iş için anlaşmanız artık her işinizi onun gerçekleştireceğini göstermez. Aranızdaki sözlü veya yazılı anlaşma hangi iş üzerineyse avukatın sunacağı hizmet o alanla sınırlıdır.

Vatandaşın bu konuda sahip olduğu en büyük yanılgı bir avukatla anlaştıktan sonra artık o avukatın yaşadığı her uyuşmazlıkta devreye girmesi gerektiğidir. Böyle bir zorunluluk yoktur. Hatta ücretsiz iş görmek avukat için disiplin suçudur. Her ayrı konu için avukatınızla ayrı bir anlaşma yapmanız gerekir.

Diğer Yazılar

Sizi Arayalım

+90 224 504 24 00

Hemen arayın