Faaliyet Alanlarımız

Hukukun karmaşasını ortadan kaldırıyoruz, haklarınızı şeffaf bir şekilde savunuyoruz.

Şeffaf bir hukuk bürosu anlayışı ile kurulan ofisimizde hukuk sisteminin sıradan vatandaş için karmaşık hale gelen yapısının, alternatif çözümler ve yaratıcı fikirlerle aşılması, teknolojik yeniliklerin ve modern dünyadaki kendini kanıtlamış uygulamaların takip edilerek hukuk araçlarıyla bütünleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hukuk alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, müvekkillerimize daha etkin ve verimli bir hizmet sunmayı amaçlamaktayız. Ayrıca, müvekkillerimizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler üretmek için çalışmaktayız.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hukuku, bir kişi veya kuruluşun yaratıcı çalışmalarının korunması ve bu çalışmaların kullanımının belirli kurallara bağlanması ile ilgili hukuk dalıdır.

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile ve boşanma hukuku, aile yaşamının düzenlenmesi, aile üyelerinin haklarının korunması ve boşanma süreçlerinin yönetilmesi ile ilgili hukuk dalıdır.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, borçlunun alacaklıya olan borcunu ödememesi durumunda, alacaklıların haklarını korumak için uygulanan hukuk dalıdır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku, çalışanların haklarını korumak ve işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için uygulanan hukuk dalıdır.

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku, tüketicilerin haklarını korumak ve tüketicilerin ticari işlemler sırasında maruz kaldıkları haksız koşullara karşı korumak için uygulanan hukuk dalıdır.

AİHM ve AYM Başvuru

Bireysel başvuru, idarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan bireysel hak ihlalleri halinde başvurulan tali (ikincil) nitelikte bir yargı yoludur.

İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve vergi hukuku, devletin idari işlemleri ve vergi mevzuatı ile ilgilenen hukuk dallarıdır. Bu iki hukuk dalı birbirleriyle yakından ilişkilidir.

Ceza ve İnfaz Hukuku

Ceza hukuku, suç işleyen kişilerin cezalandırılmasını ve toplumun güvenliğini sağlamak için suç işlemenin önlenmesini amaçlayan bir hukuk dalıdır.

Kira Uyuşmazlıkları

Kira uyuşmazlıkları, hem kiracılar hem de ev sahipleri için stresli bir durum olabilir. Bu nedenle, bu tür uyuşmazlıkların çözümlenmesi önemlidir.

Site Yönetimi Danışmanlığı

Our team of personal injury attorneys works hard to get results, build relationships, and help you improve. This means we all use our expertise to secure your interest.