Profesyonel Hizmet Alın

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, borçlunun alacaklıya olan borcunu ödememesi durumunda, alacaklıların haklarını korumak ve borcun tahsil edilmesini sağlamak için uygulanan hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, icra takibi, iflas takibi ve konkordato gibi konuları kapsar.

İcra takibi, borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklının, borcun tahsili için başvurabileceği bir yoldur. İcra takibi sürecinde, alacaklıya borçlu olan mal veya haklar haczolunabilir, alacaklı alacaklarını tahsil edebilir ve borçlu hakkında icra müdürlüğü tarafından takip işlemi gerçekleştirilir.

İflas takibi ise, borcunu ödeyemeyen şirketler veya gerçek kişiler için uygulanır. İflas takibi sürecinde, borçlu şirket veya gerçek kişi mal varlığından feragat eder ve alacaklılar arasında adil bir paylaşım gerçekleştirilir. İflas takibi süreci, bir takım prosedürler gerektirdiği için, bu süreçte uzman bir avukat ile çalışmak önemlidir.

Konkordato, borçlu şirketin iflas etmesi yerine, belirli bir süre boyunca borçlarını ödeyebilecek duruma getirilmesi amacıyla uygulanır. Konkordato sürecinde, borçlu şirket borcunu yapılandırır ve belirli bir plan dahilinde alacaklılarına ödeme yapar.

Sonuç olarak, icra ve iflas hukuku, alacaklıların haklarını korumak ve borçların tahsil edilmesini sağlamak için önemlidir. Bu hukuk dalı, alacaklıların haklarını korurken, borçluların da haklarını gözetir. İcra ve iflas hukuku konularında bilinçli ve doğru adımlar atmak, uzman hukukçulardan yardım almak önemlidir.

Sizi Arayalım

+90 224 504 24 00

Hemen arayın