Profesyonel Hizmet Alın

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku, çalışanların haklarını korumak ve işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için uygulanan hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, çalışma koşulları, iş güvenliği, işe alım, iş sözleşmeleri, ücretler ve sosyal güvenlik hakları gibi konuları kapsar.

İşe alım sürecinde, işverenlerin iş ilanlarında adil, dürüst ve açık bir dil kullanmaları ve adayları işe alım sürecinde ayrımcılık yapmamaları gerekmektedir. Ayrıca, işverenlerin iş sözleşmelerini yasalara uygun olarak düzenlemeleri ve çalışanların haklarını korumaları da önemlidir.

İş sözleşmelerinde, çalışma saatleri, ücretler, izinler, tatiller ve diğer haklar belirtilir. İşverenlerin, iş sözleşmelerinde çalışanların haklarını ihlal eden hükümler bulunmamasına dikkat etmeleri gerekir. Ayrıca, işverenlerin, çalışanların iş güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alması da yasal bir yükümlülüktür.

İş güvenliği, çalışanların sağlığı ve güvenliğini korumak için uygulanan önlemlerdir. İşverenlerin, çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alması, çalışanlara iş güvenliği eğitimi vermesi ve iş güvenliğiyle ilgili yasalara uygun hareket etmesi gerekmektedir.

Sosyal güvenlik hukuku, çalışanların sosyal haklarını korumak için uygulanan hukuk dalıdır. Sosyal güvenlik hakları, sağlık sigortası, emeklilik, işsizlik sigortası ve diğer sosyal yardımları kapsar. İşverenlerin, çalışanların sosyal güvenlik haklarını korumak için gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sonuç olarak, iş ve sosyal güvenlik hukuku, çalışanların haklarını korumak ve işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için önemlidir. İşverenlerin, iş sözleşmelerini düzenlerken ve iş güvenliği tedbirlerini alırken yasalara uygun hareket etmeleri ve çalışanların haklarını gözetmeleri gerekmektedir. Çalışanlar da haklarını bilmeli ve ihlal edildiğinde haklarını korumak için yasal yollara başvurabilmelidirler.

Sizi Arayalım

+90 224 504 24 00

Hemen arayın